156 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

1.jpg

156 rocznica wybuchu

Powstania Styczniowego

Uroczystości w Krakowie
cm. Rakowicki

11 stycznia 2018 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo Józef Wieczorek]

2.jpg

3.jpg

cof4.jpg

8.jpg

9.jpg

Reklamy

Józef Stojek „Gryzoń” – Żołnierz Niezłomny Sądecczyzny

5

Józef Stojek „Gryzoń”
Żołnierz Niezłomny Sądecczyzny
z oddziału „Grot”
o sobie i swoim dowódcy Marianie Mordarskim 

w działaniach Pro Patria 

w rozmowie z Jerzym Basiagą i  Józefem Wieczorkiem

Nowy Sącz, 8 grudnia 2018 r.

[dokumentacja : zdj i wideo – Józef Wieczorek]

14.jpg

15

1

6

7

16

2

13.jpg

3.jpg

8

12.jpg

17

4.jpg

9.jpg

10.jpg

11

Sądeckim Żołnierzom Wyklętym – Niezłomnym

Sądeckim Żołnierzom Wyklętym – Niezłomnym

Tablica pamiątkowa  na dworcu PKP

O godne upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych -Cmentarz komunalny

Nowy Sącz, 8 grudnia 2018 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek] 

 

 

 

Na cmentarzu komunalnym

 

Muzeum w więzieniu dla Niezłomnych ku Niepodległości. Warszawa ul. Rakowiecka 37

4.jpg

Muzeum w więzieniu dla Niezłomnych ku Niepodległości.

Warszawa ul. Rakowiecka 37

 [zdj. 23 listopada 2018 r. – Józef Wieczorek]

24 listopada 1904 r. przy ul. Rakowieckiej  37 w Warszawie zaczęło działać więzienie karne.

Obecnie powstaje tu Muzeum  Żołnierzy Wyklętych  i Więźniów Politycznych PRL [ https://www.facebook.com/MuzeumWykletych/ https://www.sw.gov.pl/jednostka/muzeum-zolnierzy-wykletych-i-wiezniow-politycznych-prl ]

7

czyli dla Niezłomnych ku Niepodległości. Muzeum jest w budowie a na dziedzińcu d. więzienia trwają poszukiwania ofiar reżimu komunistycznego [ i nie tylko].

Muzeum zwiedziłem 23 listopada co niżej dokumentuję:

3

6.jpg

18.jpg

17.jpg

9.jpg

Cela rtm. Witolda Pileckiego12

12a

W tej celi zamordowano przez powieszenie gen.Emila  Augusta Fieldorfa ps. „Nil”

i mjr Bolesława Kontryma  ps. ” Żmudzin”

8a

8

W tej celi torturowano bp. Antoniego Baraniaka

19

20

11.jpg

14.jpg

16

21

Pod tą ścianą rozstrzeliwano

23.jpg

23a.jpg

Tu ekipa prof. Szwagrzyka odnalazła  w 2018 r. jamy grobowe zamordowanych

22.jpg

Ormianie w służbie Rzeczypospolitej

Inauguracja wystawy  „Ormianie w służbie Rzeczypospolitej”

zorganizowana przez Armenian Foundation z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 650-lecia obecności Ormian w Polsce,

Prelekcje:

  • Krzysztof Jabłonka, Ormianie w Rzeczypospolitej – rys historyczny
  • dr Renata Mazur-Król, Maria Krzeczunowicz „Dzidzi” – wybitna kurierka AK
  • Marta Axentowicz-Bohosiewicz (kurator wystawy), Kulisy powstawania wystawy Ormianie w służbie Rzeczypospolitej

Pokaz filmu dokumentalnego pt. „Z krwi jestem Ormianinem, z duszy i przekonań Polakiem. Walerian Tumanowicz – Żołnierz Wyklęty”.

Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” IPN

Kraków 14 listopada 2018 r.

[dokumentacja – Józef Wieczorek]

 

 

10.jpg

Niepodległość w Muzeum Narodowym

17.jpg

Niepodległość. Wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego 

Muzeum Narodowe

Kraków, 30 października 2018 r.

[Konferencja prasowa]

2.jpg

8

21

19.jpg

16

4.jpg

10.jpg

11.jpg

13

12

14.jpg

15.jpg

22

a

A na wystawę można dojść Al. 3 Maja udekorowaną rzędem polskich flag, czego nie było od lat, nawet na Święto 3 Maja. Może Kraków odzyskuje wreszcie Niepodległość , nie tylko w Muzeum ?

b

 

U S T A W A z dnia 4 października 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

U S T A W A z dnia 4 października 2018 r.
o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2831_u/$file/2831_u.pdf

W hołdzie Duchownym Niezłomnym – bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i
niepodległej Polski – stanowi się, co następuje:
Art. 1. Dzień 19 października ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci
Duchownych Niezłomnych.
Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych jest świętem
państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MARSZAŁEK SEJMU
(-) Marek Kuchciński

Niezłomny na drodze ku niepodległości. Ks. Władysław Gurgacz – dziś na drodze ku beatyfikacji

Screen Shot 10-17-18 at 09.08 AM

„Starty dla Boga i Ojczyzny”. Ksiądz Władysław Gurgacz SJ / Józef Wieczorek, „Wielkopolski Kurier WNET” nr 52/2018

https://wnet.fm/kurier/starty-dla-boga-i-ojczyzny-ksiadz-wladyslaw-gurgacz-sj-jozef-wieczorek-wielkopolski-kurier-wnet-nr-52-2018/

Poległym lotnikom SAAF&RAF

33

Poległym lotnikom SAAF&RAF

w  katastrofie Liberatora EW-250 „L” 16 października 1944

lecącego ze wsparciem/zaopatrzeniem  dla Armii Krajowej  

Uroczystości – Kocina, k/Opatowca

14 października 2018

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

4

5.jpg

7.jpg

3.jpg

10.jpg

15.jpg

16.jpg

19

20.jpg

21

22.jpg

24

31

23

29.jpg

32.jpg

30

 

http://www.liberatorew250.com.pl

https://www.facebook.com/groups/Trevor.Rubelli/

Pamięci walczących o wolność i niepodległość w Oświęcimiu

Pamięci walczących o wolność i niepodległość w Oświęcimiu

 

Uroczystości w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego

 

Odsłonięcie tablicy na ścianie Ośrodka św. Jana Pawła II

 

Odsłonięcie pomnika rtm. Witolda Pileckiego Patrona Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2018/09/22/uroczyste-odsloniecie-pomnika-rtm-witolda-pileckiego-w-oswiecimiu/

 

Oświęcim 21 września 2018 r.

[dokumentacja zdj.i wideo Józef Wieczorek]

Kult Niezłomnego Kapłana Ks. Władysława Gurgacza na Hali Łabowskiej

2

Kult Niezłomnego Kapłana Ks. Władysława Gurgacza na Hali Łabowskiej w Beskidzie Sądeckim

Hala Łabowska 7/8 września 2018 r. 

[dokumentacja: zdj. i wideo Józef Wieczorek]

patrz także  W intencji Niezłomnego Kapelana – ks. Władysława Gurgacza TJ na Hali Łabowskiej A.D. 2018  

1

5.jpg

8.jpg

 

Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych

Projekt ustawy z dnia 2018 r. o ustanowieniu

Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1067-2018/%24file/8-020-1067-2018.pdf 

projekt
USTAWA
z dnia 2018 r.
o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych
W hołdzie Kapłanom Niezłomnym – bohaterom, prześladowanym księżom,
niezłomnym obrońcom wiary chrześcijańskiej i niepodległej Polski

– stanowi się, co następuje:
Art. 1. Dzień 19 października ustanawia się

Narodowym Dniem Pamięci Kapłanów Niezłomnych.
Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci Kapłanów Niezłomnych jest świętem państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Celem niniejszego projektu jest ustanowienie 19 października Narodowym Dniem
Pamięci Kapłanów Niezłomnych, jako święta państwowego. Ustanowienie Narodowego
Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych jest wyrazem hołdu dla kapłanów, którzy swoją
postawą dawali wyraz swojej wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej
postawie patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie swej
chrześcijańskiej Ojczyzny – Polski.
W ponad 1050-letnią historię Polski nieodłącznie wpisane jest chrześcijaństwo i
jego wartości. Od zarania dziejów w historii naszego kraju pojawiają się postaci
niezłomnych, bohaterskich duchownych, dla których chrześcijańskie idee i wiara w Boga
są podstawą do apostolstwa, pobożnego życia i dążenia do świętości, ale też stanowią
dodatkową motywację do działań na rzecz ziemskiej Ojczyzny – jej rozwoju,
suwerenności i dobrobytu.
W okresie, gdy Polska utraciła wolność i zniknęła z map Europy to duchowni
często byli depozytariuszami utraconej państwowości i wychowywali do wolności
poszczególne pokolenia. Mówili bowiem zarówno o wolności wewnętrznej – osobistej,
jak i społecznej oraz politycznej. Dlatego na przestrzeni lat niewoli Polacy zachowali
zdolność do odbudowy samodzielnego państwa, którą skutecznie wykorzystali wraz z
wybuchem I wojny światowej. Duchowni podczas zaborów angażowali się zarówno w
szeroko pojętą walkę o polskość na gruncie społecznym, kulturowym i publicystycznym,
ale też niekiedy z bronią w ręku, wraz z rodakami stawali do walki zbrojnej z
przeciwnikiem. Warto tu wspomnieć postaci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i ks.
Stanisława Brzóski, które niejako reprezentują obie przywołane wyżej postawy.
W odzyskanie przez Polskę niepodległości, którego setna rocznica przypada w
tym roku, w dzieło utrwalenia jej suwerenności czy patriotycznych postaw zaangażowani byli duchowni. Z polskimi żołnierzami przemierzali fronty I wojny światowej.

Najbardziej znanym symbolem tego okresu naszej historii jest ks. Ignacy Skorupka- kapelan żołnierzy biorących udział w Bitwie Warszawskiej, który zginął postrzelony pod
Ossowem. Inną postacią duchownego, którą warto przywołać w związku z okresem II
Rzeczypospolitej, jest św. Andrzej Bobola- XVII- wieczny duchowny zaangażowany w
ideę uznania w ślubowaniach przez Króla Polski, Matki Bożej Królową Polski,
zamordowany przez Kozaków. Mimo, że od jego męczeńskiej śmierci do kanonizacji w
1938 roku upłynęło kilkaset lat to życiorys tego świętego oraz przebieg jego kanonizacji
i niezwykłe losy jego relikwii, wpisały się dość mocno w tendencję do krzewienia
patriotycznych postaw Polaków żyjących w dwudziestoleciu międzywojennym.
Czasy II wojny światowej pod okupacją dwóch najeźdźców: niemieckiego i
sowieckiego, były dla społeczeństwa polskiego trudnym okresem przetrwania i obrony
wiary chrześcijańskiej. W tych bardzo ciężkich czasach dla społeczeństwa polskiego
księża podtrzymywali na duchu ludność, nieśli posługę sakramentalną i wspierali
duchowo. Duchowni byli mordowani zarówno ze względu na narodowość, jak i z
nienawiści do kościoła katolickiego. Kościół przez obu okupantów był traktowany jako
wróg. Heroicznymi i uświęconymi przykładami duchownych tamtych czasów są święty
Maksymilian Kolbe – męczennik z Auschwitz, księża Jan Krenzel i Teodor Walenta
zamordowani przez Sowietów, ksiądz Stanisław Dobrzański proboszcz parafii Ostrówki
zamordowany bestialsko w 1943 r. przez nacjonalistów ukraińskich podczas rzezi całej
wsi. Warto też przypomnieć księży, którzy wraz z polskimi oficerami zginęli w Katyniu,
Charkowie czy Miednoje oraz duchownych, którzy zginęli podczas powstania
warszawskiego w tym: 8 kapłanów i 8 braci Towarzystwa Jezusowego, którzy 2 sierpnia
1944 w jezuickim Domu Pisarzy przy ulicy Rakowieckiej 61 zostali zamordowani przez
żołnierzy SS wraz z ukrywającymi się w klasztorze cywilami, 30 redemptorystów z ulicy
Karolkowej zamordowanych w ramach przeprowadzonej w pierwszych dniach powstania rzezi Woli oraz ks. Józefa Stanka- kapelana zgrupowania „Kryska” Armii Krajowej, po torturach powieszonego przez Niemców na własnej stule.
Komunistyczne władze powojennej Polski od początków swoich rządów uznawały
duchowieństwo Kościoła katolickiego za grupę antypaństwową, którą trzeba kontrolować i eliminować z życia publicznego. Duchownych, którzy jawnie sprzeciwiali się nowym porządkom, starano się unicestwić. Szczególnie tych, którzy nie opuścili swoich towarzyszy broni z czasów okupacji i wspólnie z Żołnierzami Niezłomnymi wyczekiwali na niepodległą Polskę. Księża Niezłomni w czasach stalinizmu byli tak samo jak  Żołnierze Wyklęci represjonowani, więzieni i mordowani.
Ksiądz Michał Pilipiec kapelan Armii Krajowej w diecezji przemyskiej został
aresztowany w grudniu 1944 r. przez NKWD. Był poddany okrutnemu śledztwu w
rzeszowskiej siedzibie UB i został zamordowany strzałem w tył głowy.
Ksiądz Michał Rapacz w maju 1946 r. został zawleczony z plebanii w Płokach do
lasu pod Trzebinią i zamordowany za jawną krytykę ideologii komunistycznej.
Ksiądz Rudolf Marszałek z Towarzystwa Chrystusowego, w czasie wojny był
oficerem i kapelanem, przewodnikiem polskich oficerów przez Słowację na Węgry. W
grudniu 1946 r. został aresztowany i uwięziony w Warszawie. W 1948 r. sąd wojskowy
skazał go na czterokrotną karę śmierci. Został rozstrzelany w więzieniu na Mokotowie.
Ksiądz Jan Szczepański z diecezji lubelskiej został porwany przez UB w nocy z
22 na 23 sierpnia 1948 r. ze swojej plebanii w Brzeźnicy Bychawskiej. Po dwóch
tygodniach ciało księdza zostało wyłowione z Wieprza. Zwłoki kapłana nosiły ślady
tortur.
Ksiądz Władysław Gurgacz, kapelan Polskiej Podziemnej Armii
Niepodległościowej na Sądecczyźnie był jednym z najbardziej znanych kapłanów
krakowskiej archidiecezji. Był kapelanem Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej
na Sądecczyźnie. UB ścigało go szczególnie zaciekle, przeżył dwa zamachy na swoje
życie. W lipcu 1949 r. został aresztowany w czasie akcji UB. Podczas rozprawy sądowej
mówił: „Ci młodzi ludzie, których tutaj sądzicie, to nie bandyci, jak ich oszczerczo
nazywacie, ale obrońcy Ojczyzny! Nie żałuję tego, co czyniłem. Moje czyny były zgodne
z tym, o czym myślą miliony Polaków, tych Polaków, o których obecnym losie
zadecydowały bagnety NKWD. Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć?….
Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę”. Został zamordowany strzałem w tył głowy miesiąc później.
Ksiądz Stanisław Domański ps. „Cezary” głosił na kazaniu: „na bohaterach naszej
Ojczyzny, żołnierzach Armii Krajowej i członkach innych organizacji
niepodległościowych wykonywane są wyroki sądów kapturowych”. W innym kazaniu
zaapelował: „daj nam Boże Polskę nie białą, nie czerwoną, tylko biało-czerwoną, a nad
nią Orzeł Biały w koronie i Krzyż!”. W marcu 1946 r. ks. Domański został ciężko ranny
podczas obławy funkcjonariuszy PUBP w Starachowicach i zmarł na skutek tortur.
Ksiądz Zygmunt Kaczyński w okresie II RP dyrektor Katolickiej Agencji Prasowej,
członek Rządu na Uchodźstwie. Po 1945 r. był współtwórcą „Tygodnika
Warszawskiego”. Został aresztowany w kwietniu 1949 r. Mimo tortur odmawiał składania zeznań obciążających inne osoby. Po dwuletnim śledztwie skazano go na dziesięć lat więzienia. Został zamordowany w więzieniu mokotowskim 13 maja 1953 roku.
Represje spotykały również najwyższych dostojników kościelnych. W 1953 r.
internowany został Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński. Wraz z aresztowaniem
Prymasa Wyszyńskiego w nocy z 25 na 26 września 1953 r. aresztowano również
Biskupa Antoniego Baraniaka, który został osadzony w więzieniu przy ulicy
Rakowieckiej w Warszawie. Komuniści usiłowali za wszelką cenę pozbyć się Prymasa.
Zamierzali wytoczyć Kardynałowi Wyszyńskiemu proces o działalność kontrrewolucyjną
i zdradę państwa. W tym celu chcieli wymusić zeznania obciążające Prymasa na jego
najbliższym współpracowniku – Biskupie Baraniaku. W ciągu 27 miesięcy Biskup
Baraniak był przesłuchiwany co najmniej 145 razy. Był torturowany, poniżany, bity,
głodzony, przetrzymywany w ciemnicy. Pomimo wielkiego cierpienia jakie mu zadawano
Biskup Baraniak pozostał wierny Prymasowi Wyszyńskiemu, wierny Kościołowi. W 1956
r. wyszedł na wolność i aż do śmierci służył Kościołowi i Bogu.
Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński po zwolnieniu w 1956 r. aktywnie dbał
o rozwój Polskiego Kościoła, w latach 1957–1966 przeprowadził obchody Tysiąclecia
Chrztu Polski, ale był też aktywny w sferze społecznej i politycznej.
Władza komunistyczna prześladowała również księży, którzy stanęli w obronie
strajkujących robotników.

Ksiądz Roman Kotlarz proboszcz podradomskiej parafii po wydarzeniach
Czerwca’76, modlił się w intencji pobitych, aresztowanych i usuwanych z pracy
robotników. W kazaniach domagał się szacunku dla człowieka i jego pracy, piętnował
kłamstwo i brak sprawiedliwości. Wzywany na przesłuchania, przechodził „ścieżki
zdrowia”, kilkakrotnie w okrutny sposób został pobity do nieprzytomności przez
„nieznanych sprawców”. Został zaliczony przez władze komunistyczne w poczet
„radomskich bandytów” i poddany represjom. 15 sierpnia 1976 r. ks. Kotlarz odprawiał
Mszę Święte. za zamordowanych robotników, w trakcie której zasłabł. Zmarł 18 sierpnia
1976 roku.
Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko był duszpasterzem robotników. Po
wprowadzeniu, w dniu 13 grudnia 1981 r., stanu wojennego odprawiał począwszy od 28
lutego 1982 r. w kościele Stanisława Kostki w Warszawie comiesięczne Msze Święte za
Ojczyznę. W homiliach głosił prawo do życia w wolności i sprawiedliwości, protestował
przeciw aktom bezprawia i przemocy. Stał się celem szykan i prowokacji ze strony władz
PRL. Był zastraszany, zatrzymywany przez funkcjonariuszy SB. Od stycznia do czerwca
1984 r. był przesłuchiwany 13 razy przez funkcjonariuszy milicji i prokuratury.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie w lipcu 1984 r. przedstawiła mu zarzuty, że
rzekomo „nadużywając funkcji kapłana, czynił z kościołów miejsce szkodliwej dla
interesów PRL, propagandy antypaństwowej”. Pierwszy nieudany zamach na życie
księdza miał miejsce 13 października 1984 r. Była to próba upozorowania wypadku
samochodowego pod Ostródą. Ostatnią Mszę Świętą odprawił w parafii pw. Świętych
Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Następnie poprowadził rozważania
bolesnych tajemnic Różańca Świętego. Ostatnie z nich kończyło się zdaniem: „Módlmy
się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i
przemocy”. Został porwany 19 października 1984 r. przez funkcjonariuszy Służby
Bezpieczeństwa, Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW. Był torturowany w
okrutny sposób, a następnie zamordowany. Zmasakrowane ciało w foliowym worku
obciążone kamieniami oprawcy wrzucili do tamy koło Włocławka. Pogrzeb
zamordowanego księdza odbył się 3 listopada 1984 r. i stał się ogólnopolską
manifestacją solidarności i walki o wolność. Błogosławiony ksiądz Jerzy stał się
symbolem męczennika, wśród duchowieństwa, zamordowanego z nienawiści do wiary i
do ludzkiej godności. Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 roku,
jako męczennik za wiarę.

19 października – dzień porwania i początek męczeńskiej śmierci ks. Jerzego
Popiełuszki – jako symbolu Kapłana Niezłomnego – został wybrany przez
wnioskodawców niniejszego projektu ustawy Narodowym Dniem Pamięci Kapłanów
Niezłomnych.
Ksiądz Stefan Niedzielak, kapelan AK i WiN, od 1977 r. proboszcz parafii pw. św.
Karola Boromeusza, gdzie angażował się w organizację patriotycznych Mszy Świetych
w rocznice świąt narodowych. W swoich kazaniach ksiądz upominał się o prawdę o
zbrodni katyńskiej. Z jego inicjatywy w latach 80. w kościele powstało Sanktuarium
„Poległym i Pomordowanym na Wschodzie”. Ksiądz Niedzielak był współzałożycielem
Rodziny Katyńskiej i inicjatorem ustawienia Krzyża Katyńskiego na cmentarzu
wojskowym na Powązkach 31 lipca 1981 r. Krzyż został usunięty jeszcze tej samej
nocy przez Służbę Bezpieczeństwa. Ks. Niedzielak wspierał opozycję
niepodległościową. Był z tego powodu inwigilowany i szykanowany, dostawał listy z
pogróżkami. Księdza Stefana Niedzielaka zamordowano w nocy z 20 na 21 stycznia
1989 r. na plebanii przy ul. Powązkowskiej.
Ksiądz Stanisław Suchowolec, przyjaciel księdza Jerzego, był prześladowany
przez SB od listopada 1984 r. Podstawą inwigilacji było „zagrożenie polityczne wynikłe,
z tytułu śmierci ks. J. Popiełuszki, na terenie parafii w Suchowoli, będących
następstwem działalności ks. St. Suchowolca”. W mieszkaniu księdza bezpieka
zainstalowała podsłuch telefoniczny. Na Mszach Świętych odprawianych przez niego,
zjawiali się systematycznie funkcjonariusze IV Wydziału SB z Białegostoku. Ksiądz kilka
razy został przez „nieznanych sprawców” dotkliwie pobity. Grożono mu śmiercią.
Uszkadzano wielokrotnie jego samochód. Wobec nasilających się szykan i
prześladowań przełożeni przenieśli ks. Suchowolca do Białegostoku, gdzie też
kontynuował odprawianie comiesięcznych Mszy Świętych w intencji Ojczyzny i
rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego. Pisał, że „Pętla wokół mnie
zacieśnia się coraz bardziej. Czuję się osaczony i zdradzony. Żyję pod ciągłą presją.
Mam graniczące z pewnością przekonanie, że bez wiedzy Służby Bezpieczeństwa nie
mogę zrobić – dosłownie – nawet jednego kroku. Grożą mi. Szantażują. Wciąż
przyczajeni. Starają się, bym odniósł wrażenie, że nie będę miał spokoju ani pewności
bezpieczeństwa, bo oni nieustannie są w pobliżu”. Księdza Stanisława Suchowolca
zamordowano 30 stycznia 1989 r.
Ksiądz Sylwester Zych w czasie stanu wojennego pracował w parafii Św. Anny w
Grodzisku Mazowieckim. W marcu 1982 r. został aresztowany. Sąd Warszawskiego
Okręgu Wojskowego skazał księdza na 4 lata pozbawienia wolności za rzekomą
przynależność do organizacji zbrojnej i przechowywanie broni bez zezwolenia. Sąd
Najwyższy podwyższył wyrok na sześć lat więzienia. W czasie odbywania kary stale mu
grożono śmiercią i szykanowano. Za podanie Komunii Świętej współwięźniowi, ukarano
go celą twardego łoża. Latem 1984 r. zaostrzono rygor wykonywania kary. Naczelnik
„zafundował” mu dziewięciomiesięczny pobyt w izolatce. Przebywanie w więzieniu
zaostrzyło jego stosunek do systemu. Komunizm traktował jako zaprzeczenie
wszystkich wartości ludzkich i Bożych. Marzył o doczekaniu chwili jego upadku i
zjednoczenia wszystkich ludzi, którym droga była wolna Polska. Ksiądz Zych spędził w
więzieniu ponad cztery lata. Od pierwszego dnia pobytu na wolności był szykanowany
przez bezpiekę. Po Mszy Świętej za Ojczyznę, odprawianej w Zielonce, został pobity. W
maju 1989 r. ponownie został pobity w Warszawie. Wszczęto dochodzenie. Ustalono, że
napastnicy zmusili napadniętego do wypicia alkoholu, parokrotnie uderzyli go w głowę,
złamali żebro. Postępowanie umorzono z powodu niewykrycia sprawców napadu.
Przeczuwając swoją śmierć, ksiądz pozostawił testament. Na początku lipca wyjechał na
urlop do znajomego księdza w Braniewie. W nocy 11 lipca 1989 r. znaleziono jego
zwłoki z licznymi obrażeniami.
Przywołane powyżej życiorysy, choć dość obszerne, przywołują pamięć jedynie o
niewielkim gronie polskich kapłanów. Uczciwe życie polskich księży, ich apostolstwo,
działania na rzecz Kościoła, ale i suwerenności, rozwoju i dobrobytu Polski są podstawą
do ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych.
Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów
jednostek samorządu terytorialnego. Projekt rodzi pozytywne skutki społeczne.
Ustanawianie świąt i dni wolnych od pracy należy do wyłącznych kompetencji krajów
członkowskich i nie jest regulowane prawem Unii Europejskiej. Ustawa ma wejść w
życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zasady demokratycznego państwa
prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, zaś intencją wnioskodawców jest, by
Narodowy Dzień Pamięci Kapłanów Niezłomnych były obchodzony po raz pierwszy 19 października 2018 roku.

 

W intencji Niezłomnego księdza kapelana Władysława Gurgacza TJ i Żołnierzy PPAN

1

W intencji Niezłomnego księdza kapelana Władysława Gurgacza TJ

i Żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległosciowej 

Pontyfikalna Msza Święta  na Hali Łabowskiej w Beskidzie Sądeckim

8 września 2018 r. 

[ uroczystość od 10.20 ]

2

3

4.jpg

Pamięci Ks. Władysława Gurgacza TJ

wykaz fotoreportaży – Józef Wieczorek

Premiera filmu GURGACZ w IV Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych

w Krakowie 26 listopada 2017 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/11/29/premiera-filmu-gurgacz-w-iv-zaduszki-za-zolnierzy-wykletych-niezlomnych/

Ks. Władysław Gurgacz na IV Zaduszkach  za Żołnierzy Wyklętych 

w Krakowie 26 listopada 2017 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/11/27/ks-wladyslaw-gurgacz-na-iv-zaduszkach-za-zolnierzy-wykletych/

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej o.Władysława Gurgacza we Wróbliku Królewskim

19 listopada 2017 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/11/20/odsloniecie-tablicy-pamiatkowej-o-wladyslawa-gurgacza-we-wrobliku-krolewskim/

Ks. Władysław Gurgacz – Narodowi i Ojczyźnie

Kraków, 10 listopada 2017 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/11/12/ks-wladyslaw-gurgacz-narodowi-i-ojczyznie/

Pierwsza prezentacja filmu „GURGACZ”

Kino Mikro w Krakowie, 5 listopada 2017 r. 

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/11/05/pierwsza-prezentacja-filmu-gurgacz/

Ks. Władysław Gurgacz w Zaduszki

Kraków, 1 listopada 2017

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/11/01/ks-wladyslaw-gurgacz-w-zaduszki/

Ks. Gurgacz dla nas jest świętym

mówi major Zbigniew Obtułowicz ps. „Sarat”, żołnierz PPAN

Rozmowa- 4 października 2017 r. w siedzibie AK w Nowym Sączu

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/10/06/ks-gurgacz-dla-nas-jest-swietym/

Ku czci  ks. Władysława Gurgacza w Jabłonicy Polskiej

Uroczystość  odsłonięcia tablicy pamiątkowej 23 września 2017 r.  

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/09/24/ku-czci-ks-wladyslawa-gurgacza-w-jablonicy-polskiej/

68. Rocznica śmierci Kapelana Niezłomnego – Wyklętego przez komunistów

ks. Władysława Gurgacza

Kraków, 14 września 2017 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/09/15/68-rocznica-smierci-kapelana-niezlomnego-wykletego-przez-komunistow-ks-wladyslawa-gurgacza/

Śladami ks. Władysława Gurgacza w Krakowie

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/09/06/sladami-ks-wladyslawa-gurgacza-w-krakowie/

Na Hali Łabowskiej w intencji ks. Władysława Gurgacza 

2 września 2017 r.

[zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/09/03/na-hali-labowskiej-w-intencji-ks-wladyslawa-gurgacza/

Msza św. dziękczynna za dar kapłaństwa ks. Władysława Gurgacza TJ

w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

przy Kolegium Ojców Jezuitów

Stara Wieś, 20 sierpnia 2017

[zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/08/21/msza-sw-dziekczynna-w-starej-wsi-za-dar-kaplanstwa-ks-wladyslawa-gurgacza-tj/

Śladami ks. Władysława Gurgacza w Krynicy

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/08/19/sladami-ks-wladyslawa-gurgacza-w-krynicy/

Śladami ks. Władysława Gurgacza w Gorlicach

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/08/18/sladami-ks-wladyslawa-gurgacza-w-gorlicach/

Film „Gurgacz” in statu nascendi 

Migawki z planu filmowego 
na miejscu bazy 
Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej

[poniżej Hali Łabowskiej]

5 sierpnia 2017 r.

[zdj i wideo -Józef Wieczorek]

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/08/07/film-gurgacz-in-statu-nascendi/

Ks. Władysław Gurgacz i ks. Jerzy  Popiełuszko

– męczennicy za wiarę i za Polskę

w Parku Jordana 

Kraków, 21 lipca 2017 r,

[zdj. Józef Wieczorek]

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/07/22/ks-wladyslaw-gurgacz-i-ks-jerzy-popieluszko-meczennicy-za-wiare-i-za-polske/

Ks. Władysław  Gurgacz i czasy komunistyczne

we wspomnieniach Henryka Mazgaja – lekarza z Krynicy

Rozmawia Jerzy Basiaga

Prezes Fundacji Osądź mnie Boże im. ks. Władysława Gurgacza TJ

[zdj. i wideo Józef Wieczorek]

Krynica, 1 lipca 2017 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/07/03/ks-w-gurgacz-we-wspomnieniach-henryka-mazgaja-lekarza-z-krynicy/

W intencji beatyfikacji ks. Władysława Gurgacza

Kraków, 11 maja 2017 r.

(zdj. i wideo – Józef Wieczorek)

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/05/13/w-intencji-beatyfikacji-ks-wladyslawa-gurgacza/

Śladami ks. Władysława Gurgacza i oddziału ” Żandarmerii”

w rejonie Nowego Sącza 29-30 kwietnia 2017 r.

z Jerzym Basiagą i Jackiem Zygadlewiczem

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/05/02/sladami-ks-wladyslawa-gurgacza-i-oddzialu-zandarmerii/

W intencji ks. Władysława Gurgacza TJ

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/03/12/w-intencji-ks-wladyslawa-gurgacza/


Polski orzeł srebrnopióry w nasze dusze wbił pazury

Muzeum  Armii Krajowej

Kraków, 17 lutego 2017 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/02/19/polski-orzel-srebrnopiory-w-nasze-dusze-wbil-pazury/

O ks. W. Gurgaczu mówi Stefania Boczar

– świadek procesu Niezłomnego Kapelana PPAN

Rozmawia Jerzy Basiaga  –

Prezes Fundacji „Osądź mnie Boże…” im. ks. Władysława Gurgacza TJ

Jabłonica Polska, 1 października 2016 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2016/10/04/o-ks-w-gurgaczu-mowi-stefania-boczar-swiadek-procesu-niezlomnego-kapelana-ppan/

O ks. Władysławie Gurgaczu w Jabłonicy Polskiej

mówi Maria Kuczma – siostrzenica księdza

Rozmowę prowadzi – Jerzy Basiaga , prezes fundacji „Osądź mnie Boże…”

im. ks. Władysława Gurgacza TJ

Rozmowie towarzyszył  także siostrzeniec księdza – Stanisław Gruszka 

Jabłonica Polska, 1 października 2016 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2016/10/03/o-ks-wladyslawie-gurgaczu-w-jablonicy-polskiej-mowi-maria-kuczma-siostrzenica-ksiedza/

W Jabłonicy Polskiej – rodzinnej wsi ks. W. Gurgacza

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2016/10/02/w-jablonicy-polskiej-rodzinnej-wsi-ks-w-gurgacza/

Obchody 67 rocznicy śmierci ks. W. Gurgacza ps. „Sem” w Krakowie

14 września 2016 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2016/09/14/obchody-67-rocznicy-smierci-ks-w-gurgacza-ps-sem-w-krakowie/

Ku czci ks. Władysława Gurgacza i Żołnierzy PPAN  

po raz 18-ty na Hali Łabowskiej [Beskid Sądecki]

3 września 2016 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2016/09/04/ku-czci-ks-wladyslawa-gurgacza-i-zolnierzy-ppan-na-hali-labowskiej/

Ks. Gurgacz i PPAN [Wyklęci-Niezłomni] na szlakach turystycznych Beskidu Sądeckiego

Uroczystość odsłonięcia tablicy edukacyjnej poświęconej Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców  przy Hali Łabowskiej , na miejscu obozowiska żołnierzy PPAN

25 czerwca 2016 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2016/06/26/ks-gurgacz-i-ppan-na-szlakach-turystycznych-beskidu-sadeckiego/

Na drodze do beatyfikacji Księdza Niezłomnego – Władysława Gurgacza

Z profesorem Ludwikiem Grzebieniem SJ

rozmawia Jerzy Basiaga

 prezes fundacji „Osądź mnie Boże” im. ks. Władysława Gurgacza TJ

Kraków, 11 marca 2016 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2016/03/13/na-drodze-do-beatyfikacji/

Oratorium ” Bóg zapłać Wyklętym” 

Wincentego z Krakowa

W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

mówią Niezłomni z Galerii Wielkich Polaków XX wieku w Parku Jordana

Jan  Paweł II, Ks. Władysław Gurgacz „Sem”, Danuta Siedzikówna „Inka”, Rotmistrz Witold Pilecki ‚Witold”, Pułkownik Łukasz Ciepliński „Pług”

Prawykonanie w kościele Kapucynów w Krakowie – 1 marca 2016 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2016/03/03/oratorium-bog-zaplac-wincentego-z-krakowa-w-narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych/

66 rocznica śmierci ks. Władysława Gurgacza ostatniego kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców

Kraków, 14 września 2015 r. cm. Rakowicki- Prandoty 

Spotkanie przy grobie zamordowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego (kwatera LXXXII, rząd 2, miejsce 52)

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2015/09/14/66-rocznica-smierci-ks-wladyslawa-gurgacza-krakow-14-wrzesnia-2015-r-cm-rakowicki-prandoty/

W intencji ks. Władysława Gurgacza i Żołnierzy PPAN na Hali Łabowskiej w Beskidzie Sądeckim

5 września 2015 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2015/09/05/w-intencji-ks-wladyslawa-gurgacza-i-zolnierzy-ppan-na-hali-laboweskiej-w-beskidzie-sadeckim/

Pamięci ofiar komunizmu – uroczystość przed murem więzienia na Montelupich

Organizator – Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie

Kraków,  3 listopada 2014 r.

https://wkrakowie2014cd.wordpress.com/2014/11/03/pamieci-ofiar-komunizmu-uroczystosc-pod-murem-wiezienia-na-montelupich/comment-page-1/

Odsłonięcie pomnika ks. Władysława Gurgacza w Parku Jordana

Kraków, 14 września 2014 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2014/09/15/odsloniecie-pomnika-ks-wladyslawa-gurgacza-w-parku-jordana/

W 65 rocznicę męczeńskiej  śmierci ks. Władysława Gurgacza SJ

Uroczystość na terenie Aresztu Śledczego w Krakowie

przy ul. Montelupich 7

(tam gdzie zamordowano Niezłomnego Kapłana) 

zorganizowana przez IPN  i Służbę Więzienną 

Kraków, 14 września 2014 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2014/09/14/w-65-rocznice-meczenskiej-smierci-ks-wladyslawa-gurgacza-sj/

Trwają przygotowania do odsłonięcia pomnika ks. Władysława Gurgacza w Parku Jordana

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2014/09/13/trwaja-przygotowania-do-odsloniecia-pomnika-ks-wladyslawa-gurgacza-w-parku-jordana/

Filmy z  uroczystej mszy świętej w  intencji niezłomnego księdza Władysława Gurgacza i żołnierzy PPAN  odprawionej  na Hali Łabowskiej przez ks. Henryka Michalaka  w 65 rocznicę zamordowania kapelana

Hala Łabowska, 6 września 2014 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2014/09/07/filmy-z-uroczystej-mszy-swietej-w-intencji-niezlomnego-ksiedza-wladyslawa-gurgacza/

W  intencji księdza Władysława Gurgacza i żołnierzy PPAN  na Hali Łabowskiej

Mszę świętą celebrował ks. Henryk Michalak z udziałem 13 kapelanów

W uroczystości uczestniczyło ok. 500 wiernych

Hala Łabowska, 6 września 2014 r.

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2014/09/06/w-intencji-ks-wladyslawa-gurgacza-na-hali-labowskiej-6-wrzesnia-2014-r-migawki/

Ks. Władysław Gurgacz – Popiełuszko okresu stalinowskiego

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2014/04/09/ks-wladyslaw-gurgacz-popieluszko-okresu-stalinowskiego/

Ks. Władysław Gurgacz – kapelan wyklęty

Ks. Władysław Gurgacz – kapelan żołnierzy wyklętych

Krakowska Loża Historii Współczesnej

Kraków, 16 kwietnia 2014 r.

https://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/04/18/ks-wladyslaw-gurgacz-kapelan-wyklety/

Nad grobem ks. Władysława Gurgacza w rocznicę zbrodni komunistycznej

Kraków, Cmentarz Wojskowy

14 września 2013 r.

https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/09/14/nad-grobem-ks-w-gurgacza-w-rocznice-zbrodni-komunistycznej/

Na Hali Łabowskiej w intencji ks. Władysława Gurgacza

Uroczystość pamięci ks. W. Gurgacza i Żołnierzy Niezłomnych - Hala
Łabowska, 7 września 2013 r. 

https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/09/07/na-hali-labowskiej-w-intencji-ks-wladyslawa-gurgacza/

Pamięci Żołnierzy Niezłomnych w Beskidzie Sądeckim

Pamięci Żołnierzy Niezłomnych

(wyklętych przez komunistów)

na Hali Łabowskiej, w Beskidzie Sądeckim

7 września 2013 r.

https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/09/08/pamieci-zolnierzy-niezlomnych-w-beskidzie-sadeckim/

Pamięć o ś.p. o. Władysławie Gurgaczu

27 czerwca 2013 na Jego grobie w Krakowie na Cmentarzu Wojskowym.

https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2013/06/27/pamiec-o-s-p-o-wladyslawie-gurgaczu/


Spotkanie Patriotyczne w 63 rocznicę zamordowania

ks. Władysława Gurgacza

Przy grobach żołnierzy

Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej

ppor. Stefana Balickiego ps. Bylina

st. sierż. Stanisława Szajny ps. Orzeł

kapelana ks. Władysława Gurgacza PS. Sem

Kraków, 14 września 2012 r.

Cmentarz Wojskowy ul. bpa J. Prandoty kw. LXXXII rz. 2 m.52

Organizator – Stowarzyszenie Solidarni2010 – Kraków

https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/09/14/spotkanie-patriotyczne-w-63-rocznice-zamordowania-ks-wladyslawa-gurgacza/

Monte. Kronika terroru 1939–1989” – pamięci ofiar systemów totalitarnych

Monte. Kronika terroru 1939–1989”

Wystawa  na murze Aresztu Śledczego przy ulicy Montelupich

Kraków, 2012

https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/08/19/monte-kronika-terroru-1939-1989/


Pamięci kapelana niezłomnego –

ks. Władysława Gurgacza, Hała Łabowska 2011

Migawki z uroczystości pamięci kapelana niezłomnego –

 ks. Władysława Gurgacza –

Hala Łabowska, (Beskid Sądecki, Pasmo Jaworzyny Krynickiej)

10 września 2011 

https://wkrakowie.wordpress.com/2011/09/10/pamieci-kapelana-niezlomnego-ks-wladyslawa-gurgacza-hala-labowska-2011s/

Zaduszki na Montelupich w Krakowie

 patriotyczna  uroczystość

przed Krzyżem Pamięci na murze więzienia przy ul. Montelupich 

2 listopada 2010 r

https://krakjw.wordpress.com/2010/11/02/zaduszki-na-montelupich-w-krakowie/

 

 

 

72. rocznica rozbicia więzienia św. Michała

1.jpg

72. rocznica rozbicia więzienia św. Michała
przez 6. Kompanię Zgrupowania Partyzanckiego Błyskawica
mjr. Józefa Kurasia „Ognia”

Kraków, 18 sierpnia 2018

[dokumentacja- Józef Wieczorek]

 

‚Budynek mieszczący obecnie Muzeum Archeologiczne był przez wieki świadkiem wielu dramatycznych scen. Mienie odebrane pod koniec XVIII stulecia karmelitom bosym zostało przez austriackie władze zaborcze zamienione na więzienie (tzw. więzienie św. Michała). W tym budynku po 1945 r. władze komunistyczne zorganizowały więzienie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W sierpniu 1946 r. dużą część więźniów stanowili żołnierze Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych.

18 sierpnia 1946 r. z swojej bazy na Podgórzu, zdobyczną ciężarówką GMC wyruszyła grupa Ogniowców. Używając fałszywych dokumentów, wkroczyli do więzienia. Akcja była perfekcyjnie przygotowana. Wewnątrz czekali już uzbrojeni więźniowie, którzy dzięki współpracującym z podziemiem Irenie Odrzywołek i Stanisławie Krejczy, opuścili cele i unieszkodliwili strażników. Bez jednego wystrzału, w biały dzień, z  komunistycznego więzienia zbiegło 60 osadzonych, w tym wielu partyzantów podziemia niepodległościowego. Około 30 osób pomieściła ciężarówka GMC, którą brawurowo, pod oknami siedzib WUPB przy pl. Inwalidów, opuszczono miasto, udając się w kierunku Miechowa.

Janusz Ślęzak
asystent prasowy Oddziału IPN w Krakowie’

5.jpg

10.jpg

11.jpg

13.jpg

14.jpg

16.jpg

17.jpg

20.jpg

21.jpg

W poszukiwaniu ślebody pod Turbaczem

29.jpg

Wolność jest wartością, dla której warto
poświęcić wszystko

Msza św. Ludzi Gór
na Polanie Rusnakowej pod Turbaczem
z homilią abp Marka Jędraszewskiego

12 sierpnia 2018 r.

[dokumentacja : zdj. i wideo  – Józef Wieczorek]

30

3.jpg

4

6.jpg

10

8

11.jpg

12

13.jpg

15.jpg

17.jpg

19.jpg

20.jpg

18.jpg

21.jpg

22

26.jpg25.jpg

23.jpg

24.jpg

27.jpg

28.jpg

http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/abp-jedraszewski-pod-turbaczem-wolnoscjest-wartosciadla-ktorej-warto-poswiecicwszystko.html

Kadrówka A. D. 2018: Kopiec Józefa Piłsudskiego

 

0

Kadrówka A. D. 2018 pod Kopcem Piłsudskiego

Kraków, 5 sierpnia 2018 r.

[zdj. i wideo Józef Wieczorek]

2

3.jpg

4.jpg

6

7.jpg

9.jpg

10

11

Relacja harcmistrza Jerzego Bukowskiego:

 Druh prezydent Duda na Sowińcu

Wiele osób prosi mnie o zdanie relacji z nieoficjalnej części wizyty Prezydenta RP na Sowińcu w niedzielę 5 sierpnia. Postaram się sprostać ich oczekiwaniom, zwłaszcza że były to dla mnie bardzo miłe chwile, które nieoczekiwanie zmieniły się z przewidzianych kilkunastu minut w ponad godzinę.

Po zakończeniu ceremonii składania ziem w kopcu Józefa Piłsudskiego – polskiej Mogile Mogił zaproponowałem głowie państwa wyjście na szczyt nietypowego pomnika naszej niepodległości. Prezydent zgodził się bardzo chętnie, chociaż ten punkt programu nie był do końca pewny i zależał wyłącznie od jego decyzji.

Poszliśmy więc w niewielkiej grupie wznoszącą się coraz bardziej stromo granitową ścieżką. Z uwagi na to, że jest ona bardzo wąska, niewielki pochód otwierał prezydent Andrzej Duda w towarzystwie piszącego te słowa. Nadarzyła się znakomita okazja do omówienia w cztery oczy kilku ważnych spraw natury patriotycznej, które od dawna leżą mi na sercu, a byłoby dobrze załatwić je w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Ponieważ jako harcerze lubimy konkrety, poprosiłem idącego za nami szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ministra Jana Józefa Kasprzyka o natychmiastowe doprecyzowanie pewnych szczegółów, które Prezydent RP od razu skonsultował z sekretarzem stanu w swojej Kancelarii – ministrem Andrzejem Derą.

Nie jestem upoważniony do ogłaszania, o czym dokładnie rozmawialiśmy, ale znający moje działania jako rzecznika Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie PT Czytelnicy z pewnością domyślą się, o co zabiegałem. Mieliśmy sporo czasu tak w drodze na szczyt jak z powrotem, wiele udało się więc wyjaśnić lub też ustalić co jeszcze należy zrobić w tej materii w najbliższym czasie.

Na górze czekał już  wieniec do złożenia przez głowę państwa na wieńczącym kopiec granitowym głazie. Po kilkunastu sekundach zamyślenia nad narodowymi imponderabiliami podeszliśmy do barierek otaczających platformę szczytową i krakowianie, czyli prezydent Duda, podsekretarz stanu w jego Kancelarii – minister Wojciech Kolarski oraz ja zaczęliśmy szukać w nocnym, ale w wielu miejscach oświetlonym Krakowie miejsc, w których mieszkamy oraz charakterystycznych punktów zarówno historycznych, jak niedawno powstałych (np. bardzo pięknie iluminowane centrum handlowe Bonarka City Center). Prezydencki fotograf uwiecznił te sympatyczne chwile.

Kiedy zeszliśmy na dół, postanowiłem skorzystać z faktu, że kolumna samochodowa nie podjechała pod kopiec, ale została na oddalonym o kilkaset metrów parkingu i zaproponowałem krótką wizytę w stojącym na jego skraju pawilonie służącym niegdyś jako zaplecze społecznych prac przy odbudowie polskiej Mogiły Mogił, a obecnie pełniącym funkcję izby pamięci o sypaniu kopca w latach 1934-37 oraz przywracania mu świetności od 1980 roku.

Nie byłem pewien reakcji pierwszego obywatela Rzeczypospolitej, ale kiedy przypomniałem mu, że ostatni raz był tam pewnie ponad 30 lat temu i dobrze byłoby, żeby zobaczył, jak pawilon wypiękniał dzięki wysiłkom Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, któremu mam zaszczyt przewodzić od 1986 roku oraz kierowanej przed dyrektora doktora Józefa Skotnickiego Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny zarządzającej Lasem Wolskim w imieniu władz miasta, zgodził się bardzo chętnie.

Trochę zaniepokojony był szef jego ochrony osobistej, ale uspokoiłem go, że będziemy zaledwie w parę osób i tylko w jednym pomieszczeniu, które zostało bardzo sprawnie skontrolowane. Kiedy weszliśmy do środka, pozwoliłem sobie na krótkie wystąpienie:

– Kiedy 14 grudnia 1922 roku marszałek Józef Piłsudski zdawał urząd Naczelnika Państwa przekazując w Belwederze władzę prezydentowi Gabrielowi Narutowiczowi, powiedział: Jako jedyny oficer polski czynnej służby, który dotąd przed nikim nie stawał na baczność, staję oto na baczność przed Polską, którą Ty reprezentujesz wznosząc toast: Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niech żyje! Pozwól, Andrzeju, że nawiązując do tych słów ukochanego przez nas Komendanta wzniesiemy teraz toast za Ciebie, który reprezentujesz majestat niepodległej III Rzeczypospolitej! Niech żyje Polska!

Uczestnicy spotkania podjęli ten okrzyk, a po spełnieniu toastu oprowadziłem Prezydenta RP po naszej niewielkiej wystawie. Z radością skonstatowałem, że rozpoznaje on na zdjęciach wiele osób, które przyczyniły się do uratowania kopca przed zaplanowaną przez komunistów zagładą, a dyrektor Skotnicki i wiceprzewodniczący Komitetu Andrzej Fischer tłumaczyli mu w jaki sposób dźwigaliśmy z ruin Mogiłę Mogił.

Minister Kasprzyk zwrócił uwagę na szczególną, wielkoformatowa fotografię wykonaną 22 marca 1981 roku podczas pierwszej po II wojnie światowej uroczystości składania w kopcu kolejnych ziem z pól bitewnych i miejsc kaźni Polaków. Uwieczniono na niej inicjatora odnowy kopca, legionistę 1 pułku piechoty I Brygady, majora Wojska Polskiego II RP, przywódcę krakowskich legionistów w latach 70. i 80. Józefa Herzoga, generała (z przedwojennej nominacji) Mieczysława Borutę-Spiechowicza oraz pułkownika – awansowanego 3 maja 2006 roku przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego do rangi generała brygady – ojca Adama Studzińskiego, bohatera spod Monte Cassino, który był organizatorem i gospodarzem opłatków legionowych w krakowskim klasztorze ojców Dominikanów z udziałem (w latach 70.) ówczesnego metropolity krakowskiego, księdza kardynała Karola Wojtyły.

A później popłynęły harcerskie i piłsudczykowskie wspomnienia, bo prezydent Duda, minister Kolarski i ja poznaliśmy się w pierwszej połowie lat 80. w hufcu ZHP Kraków-Krowodrza. Pierwszy prowadził 5 Krakowską Drużynę Harcerzy „Piorun” im. Legionistów 1914 Roku w szczepie „Wichry” (wspominał ją wcześniej w pięknym przemówieniu pod kopcem), drugi należał do „Arkony”, a piszący te słowa stał na czele najbliżej współpracujących z żołnierzami Piłsudskiego, w tym z majorem (tytułowanym przez nas pułkownikiem) Herzogiem „Żurawi”.

O pogrzebach legionistów i o składaniu Przyrzeczenia Harcerskiego wedle przedwojennej roty u podnóża Mogiły Mogił Prezydent RP wzruszająco mówił podczas ceremonii składania ziem. Przywoływaliśmy nazwiska przyjaciół z tamtego okresu, wydarzenia, jakie zapadły nam w pamięć, skautowe metody wychowawcze, które okazały się skuteczne w budzeniu uczuć patriotycznych w młodych ludziach w harcerskich mundurach, zwłaszcza w słynącym z niepokorności wobec komunistycznych nadzorców krowoderskim hufcu. Atmosfera była dokładnie taka, jaką obiecywałem ministrowi Kolarskiemu przygotowując wieczorny program pobytu głowy państwa na Sowińcu.

Ani się spostrzegliśmy jak z zaplanowanych na to spotkanie 3-5 minut zrobiło się prawie pół godziny, a przecież następnego dnia apel na Oleandrach musiał się rozpocząć punktualnie o 7.00. Serdecznie pożegnawszy się przed pawilonem obiecaliśmy sobie nawzajem – a „na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy” – że musimy powtórzyć tę ceremonię w następnych latach i właśnie w taki sposób: rozpoczynając od podniosłego nastroju, a kończąc harcerskimi wspomnieniami. Może na przyszły raz uda się zaprosić szczepowego „Wichrów” z okresu, kiedy Andrzej Duda prowadził 5 KDH – byłego posła na Sejm RP hm. Wojciecha Hausnera i grono dawnych oraz obecnych instruktorów w bordowych chustach?

Czuwaj!

harcmistrz Jerzy Bukowski

Harcerz Rzeczypospolitej

Młodzi szansą na wyzwolenie Krakowa od anty-Polaków

3.jpg

Młodzi szansą na wyzwolenie Krakowa od anty-Polaków

W Krakowie trwa krucjata antypolska ( drzewa zamiast pomników – rzecz jasna ‚niepodległościowych a flaga polska  z Parku Jordana – won !, bo sezon na flagę się skończył- https://blogjw.wordpress.com/2018/07/20/krakowskie-boje-i-przeboje/  )

p

ale można spotkać młodych, którzy sami  kultywują pamięć o niezłomnych na drodze ku niepodległości.

Taką grupkę spotkaliśmy [ razem z Małgorzatą Janiec – WiN,  Janem Jaroszem – Armia Wyzwolenia] przy pomniku Żołnierzy Polski Walczącej  [na Bulwarze Czerwieńskim, na rogu ulic Powiśle i Zwierzynieckiej]  kiedy wracaliśmy z pikiety środowisk patriotycznych w obronie  innego pomnika – pomnika AK, zamiast którego anty-Polacy chcą zasadzić dąb.  [ https://wkrakowie2018.wordpress.com/2018/08/02/w-obronie-pomnika-ak-pod-wawelem/]

Młodzi przy pomniku Żołnierzy Polski Walczącej nie protestowali przeciwko ‚pomnikozie’, nie próbowali zasadzić dąb, lecz ułożyli z białych i czerwonych  zniczy znak Polski Walczącej. Piękne – nieprawdaż ?

Cała nadzieja w młodych na ostateczne wyzwolenie Krakowa od anty-Polaków !

6.jpg

4.jpg

2.jpg

 

 

Wystawa poświęcona gen. Ryszardowi Kuklińskiemu

9

Wystawa poświęcona generałowi Ryszardowi Kuklińskiemu

Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” IPN w Krakowie

 Wernisaż i dyskusja: 13 czerwca 2018 r. w rocznicę urodzin generała
Organizatorzy ekspozycji: Jack Strong Club, Fundacja Jack Strong, Izba Pamięci Generała Kuklińskiego oraz Stowarzyszenie Sympatyków Ryszarda Kuklińskiego Generała Brygady WP w Krakowie.
[dokumentacja: zdj. i wideo Józef Wieczorek]
6
3
1
7
8
13
12

W sprawie uroczystości odsłonięcia/iluminacji pomnika generała Ryszarda Kuklińskiego w Krakowie ( 4 czerwca 2018 r.)

1

Kraków, 6 czerwca 2018 r.

Pan Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski

W sprawie uroczystości odsłonięcia/iluminacji pomnika generała Ryszarda Kuklińskiego

w Krakowie ( 4 czerwca 2018 r.)

4 czerwca na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Krakowie dokonano odsłonięcia, a właściwie iluminacji pomnika generała Ryszarda Kuklińskiego – Honorowego Obywatela Miasta Krakowa, która to uroczystość zdumiała mnie, jak i wielu mieszkańców Krakowa uważających generała za bohatera.

Będąc uczestnikiem – obserwatorem tej uroczystości nie zauważyłem przy pomniku ani flagi polskiej, ani amerykańskiej [ nieoficjalną flagę polską rozwinęli weterani walki o niepodległą Polskę poza ogrodzeniem/placem uroczystości], nie usłyszałem hymnu polskiego – nie było go w programie !? [ hymn zaintonowali poza ogrodzeniem we