Brygada Świętokrzyska NSZ 73 lata temu wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny w Holiszowie

17.jpg

Uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia
niemieckiego obozu koncentracyjnego w
Holiszowie przez Brygadę Świętokrzyską
Narodowych Sił Zbrojnych.

Holiszów, Czechy,  5 maja 2018 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

18.jpg

2.jpg

1.jpg

4.jpg

5.jpg

8.jpg

7.jpg

6.jpg

9.jpg

11

12.jpg

15.jpg

 

16.jpg

19.jpg

Na szlaku Brygady Świętokrzyskiej w rejonie Holiszowa

2.jpg

Na szlaku Brygady Świętokrzyskiej w
rejonie Holiszowa [Czechy k/Pilzna]

Narodowe Siły Zbrojne

4 maja 2018 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

5

6.jpg

7.jpg

9

11.jpg

12.jpg

13.jpg

13a

14.jpg

15.jpg

16

17

18.jpg

21.jpg

20

22.jpg

19

22

23

24.jpg

25

27

26

28