151. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

7.jpg

151. rocznica urodzin
Marszałka Józefa Piłsudskiego

Uroczystość w krypcie
pod wieżą Srebrnych Dzwonów
królewskiej katedry na Wawelu

Kraków, 5 grudnia 2018 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo Józef Wieczorek]

1.jpg

bsh

3

4.jpg

5.jpg

11.jpg

bsh

8

 

Reklamy