Opór miasta przeciwko tym co stawiali opór komunizmowi

18. Rocznica wmurowania
Kamienia Węgielnego pod pomnik

„Tym Co Stawiali Opór Komunizmowi
w Latach 1944-1956″

Kraków, Plac Inwalidów, 20 września 2019 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek] 

Armia Wyzwolenia żąda prawdy o oporze polskiego społeczeństwa  wobec inwazji na Czechosłowację w 1968 r. 

Z wystawy IPN w Krakowie

[ z wystawy IPN w Krakowie A.D. 2008]

Armia Wyzwolenia żąda prawdy o oporze polskiego społeczeństwa 

wobec inwazji na Czechosłowację w 1968 r. 

1.jpg

2.jpg