Obozy Niezłomnych ku Niepodległości w Małopolsce z lat 1943 – 55

0

Obozy partyzanckie
w Małopolsce z lat 1943 – 55

wykład dr. Dawida Golika IPN

Kraków 19 grudnia 2018 r.

[ dokumentacja: zdj, i wideo Józef Wieczorek]

3

4

5

6

7