Kontynuacja strony pod nowym adresem

To jest strona archiwalna – Kontynuacja strony pod nowym adresem

https://niezlomnym.photo.blog/

Niezłomnym ku Niepodległości (2)

U S T A W A z dnia 4 października 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

U S T A W A z dnia 4 października 2018 r.
o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2831_u/$file/2831_u.pdf

W hołdzie Duchownym Niezłomnym – bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i
niepodległej Polski – stanowi się, co następuje:
Art. 1. Dzień 19 października ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci
Duchownych Niezłomnych.
Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych jest świętem
państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MARSZAŁEK SEJMU
(-) Marek Kuchciński