Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne antykomunistyczne organizacje młodzieżowe

0.jpg

„Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne
organizacje młodzieżowe na ziemiach
polskich w latach 1944/1945-1956”

Wystawa IPN na Placu Szczepańskim

Kraków, 1 marca 2019 r.

[dokumentacja; zdj i wideo – Józef Wieczorek]

 

1.jpg

7.jpg

6.jpg

9

13.jpg

8

10

4