Ostatnie pożegnanie Niezłomnego Majora Jerzego Krusensterna

Ostatnie pożegnanie Niezłomnego Majora
Jerzego Krusensterna

cm. Rakowicki

Kraków, 2 sierpnia 2019 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo Józef Wieczorek]

 

Mjr. Jerzy Krusenstern o obronie Grodna podczas agresji sowietów na Polskę w 1939 r.