Solidarność Walcząca na drodze ku Niepodległości – Odcinek wschodni

1

Solidarność Walcząca na drodze ku Niepodległości
Odcinek wschodni

Panel na konferencji
„Za waszą i naszą wolność”

Akademia ‚Ignatianum’

Kraków, 24 maja 2018 r.

[dokumentacja: Józef Wieczorek]

Solidarności Walczącej – Niezłomnej ku Niepodległości

30. rocznica powstania Autonomicznego Wydziału Wschodniego
Solidarności Walczącej

„Za waszą i naszą wolność”

Konferencja międzynarodowa, Akademia ‚Ignatianum’ 

Migawki

Kraków, 23 maja 2018

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]