100. rocznica wyzwolenia Krakowa

1.jpg

100. rocznica wyzwolenia Krakowa
spod władzy zaborczej

„Wolność przyszła z Podgórza”

Uroczystości na Placu Niepodległości

Kraków, 31 października 2018 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

 

3

2.jpg

4.jpg

9

6

7.jpg

10.jpg

12

13

13a

15

16

14

Niepodległość w Muzeum Narodowym

17.jpg

Niepodległość. Wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego 

Muzeum Narodowe

Kraków, 30 października 2018 r.

[Konferencja prasowa]

2.jpg

8

21

19.jpg

16

4.jpg

10.jpg

11.jpg

13

12

14.jpg

15.jpg

22

a

A na wystawę można dojść Al. 3 Maja udekorowaną rzędem polskich flag, czego nie było od lat, nawet na Święto 3 Maja. Może Kraków odzyskuje wreszcie Niepodległość , nie tylko w Muzeum ?

b

 

U S T A W A z dnia 4 października 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

U S T A W A z dnia 4 października 2018 r.
o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2831_u/$file/2831_u.pdf

W hołdzie Duchownym Niezłomnym – bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i
niepodległej Polski – stanowi się, co następuje:
Art. 1. Dzień 19 października ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci
Duchownych Niezłomnych.
Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych jest świętem
państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MARSZAŁEK SEJMU
(-) Marek Kuchciński

Niezłomny na drodze ku niepodległości. Ks. Władysław Gurgacz – dziś na drodze ku beatyfikacji

Screen Shot 10-17-18 at 09.08 AM

„Starty dla Boga i Ojczyzny”. Ksiądz Władysław Gurgacz SJ / Józef Wieczorek, „Wielkopolski Kurier WNET” nr 52/2018

https://wnet.fm/kurier/starty-dla-boga-i-ojczyzny-ksiadz-wladyslaw-gurgacz-sj-jozef-wieczorek-wielkopolski-kurier-wnet-nr-52-2018/

Poległym lotnikom SAAF&RAF

33

Poległym lotnikom SAAF&RAF

w  katastrofie Liberatora EW-250 „L” 16 października 1944

lecącego ze wsparciem/zaopatrzeniem  dla Armii Krajowej  

Uroczystości – Kocina, k/Opatowca

14 października 2018

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

4

5.jpg

7.jpg

3.jpg

10.jpg

15.jpg

16.jpg

19

20.jpg

21

22.jpg

24

31

23

29.jpg

32.jpg

30

 

http://www.liberatorew250.com.pl

https://www.facebook.com/groups/Trevor.Rubelli/