O Armii Krajowej w Krakowie

O Armii Krajowej w Krakowie
Prelekcja: Janusz Baster

Klub Historyczny
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
Przystanek Historia

Kraków,12 lutego 2020 r.