100 Rocznica Obrony Lwowa

14

100 Rocznica Obrony Lwowa

Uroczystości w kościele pw. Świętej Jadwigi
w Narodowym Panteonie Żołnierzy AK
Polskich Kresów Wschodnich

Wykład dr Lucyny Kulińskiej o obronie Lwowa

Kraków, 18 listopada 2018 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo Józef Wieczorek]

13

1.jpg

4.jpg

5

6

7

8

9

12

2