Pomniki Ojców Niepodległości staną w Parku Jordana 10 listopada 2018 r.

1

2

3

4