72 rocznica ostatniej walki majora Józefa Kurasia „Ognia”

72 rocznica ostatniej walki

majora Józefa Kurasia „Ognia”

Waksmund

23 lutego 2019 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]