Dzień Drukarza prasy podziemnej

Dzień Drukarza prasy podziemnej

Pamięci niezłomnych drukarzy,

redaktorów, kolporterów prasy podziemnej czasów komunistycznych

Kraków, Osiedle Szklane Domy [Nowa Huta] 25 maja 2018 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]