Solidarność Walcząca na drodze ku Niepodległości – Odcinek wschodni

1

Solidarność Walcząca na drodze ku Niepodległości
Odcinek wschodni

Panel na konferencji
„Za waszą i naszą wolność”

Akademia ‚Ignatianum’

Kraków, 24 maja 2018 r.

[dokumentacja: Józef Wieczorek]